ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ВаSiO3–ErF3 ƏRINTILƏRININ RENTĞENOQRAFIK TƏDQIQI
İ.B.Bəxtiyarlı, K.O.Tağıyev

 

Rentgenoqrafik analiz metodu ilə ВаSiO3–ErF3 sistemini öyrənilmişdir. Otaq temperaturunda  ВаSiO3  əsasında 20 mol% qədər həllolma olduğu və komponentlərin 1:1 nisbətində yeni fazanın əmələ gəldiyi müşahidə edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2019
MÜNDƏRİCAT
- ETİLENİN TOLUOLLA ARİLLƏŞDİRMƏ REAKSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİA.M.Əliyev, G.Ə.Əli-zadə, M.Q.Əliyeva, S.R.Məmmədova, R.Y.Ağayeva
- TORPAQDA ÜZVİ MADDƏNİN ALTI VALENTLİ XROMUN DƏMİR Fe0 NANOHİSSƏCİKLƏRİ İLƏ REDUKSİYASINA TƏSİRİG.R.AllahverdiyevaDavamı