ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KRAUN EFİRLƏR VƏ KRAUN BİRLƏŞMƏLƏR YÜKSƏK SELEKTIVLIYƏ MALİK OLAN NƏQLEDİCİ REAGENTLƏR KİMİ
Y.Q.Quliyeva

 

Neft təbəqəsindən su təbəqəsinə keçən ağır metal ionlarının kraun efirləri ilə kompleks birləşmələr əmələ gətirərək xloroform təbəqəsində  toplanmalari müəyyən edilmişdir. Göstərilmişdir ki,  bu komplekslər maye membran təbəqəsində  yaxşı həll olur və su təbəqəsi sərhəddində ammonyakla reaksiyaya daxil olaraq parçalanırlar

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı