ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFT MƏNŞƏLI DIZEL YANACAĞI ILƏ BITKI YAĞLARININ BIRGƏ EMALI ILƏ EKOLOJI TƏMIZ DIZEL YANACAĞININ ALINMA PROSESININ TƏDQIQI
Т.A.Мəmmədova, S.Z.Əliyeva, N.K.Andryüşenko, Е.N.Əsgərova, Z.М.Əliyeva

 

Neft mənşəli dizel distillatı ilə  rafinə olunmamış günəbaхan yağı qarışığının hidrotəmizlənmə prosesi tədqiq olunmuşdur. Dizel yanacaqları alınma prosesinə bitki yağlarının сəlb olunmasının prinsipial mümkünlüyü göstərilmişdir. Neft mənşəli dizel dtstillatı ilə bitki yağları qarışığının hidrotəmizlənmə  metodu ilə yeni perspektiv tələblərə uyğyn olan dizel yanacaqlarının alınması ilə bərabər dizel yanacaqı resurslarının biomənşəli хammal əsasında artması da göstərilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı