ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
5-FTORURASILIN BƏZI TÖRƏMƏLƏRININ BIOLOJI AKTIVLIYI
El.Ş.Məmmədov, D.C.Vəliyeva, O.B.Hacıyeva, S.A.Güləhmədova, S.E.Hüseynova

Alkil tərkibli 5-ftorurasil və onların selen saxlayan törəmələri sintez edilmişdir. Alınmış birləşmələrin bioloji aktivliyinin öyrənilməsi  əsasən qızılı stafilokokk (Stafilococias aureus), bağirsaq çöpləri (Escherichia coli), göyirinli çöplər (Psendomonas aeroqenium) və Candida növünə aid  maya köbələkləri üzərində aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, sintez edilmiş birləşmələrin  bioloji aktivliyi məlum preparatların (rivanol, etil spirti, furatsilin) bioloji aktivliyindən üstündür

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı