ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
5-FTORURASILIN BƏZI TÖRƏMƏLƏRININ BIOLOJI AKTIVLIYI
El.Ş.Məmmədov, D.C.Vəliyeva, O.B.Hacıyeva, S.A.Güləhmədova, S.E.Hüseynova

Alkil tərkibli 5-ftorurasil və onların selen saxlayan törəmələri sintez edilmişdir. Alınmış birləşmələrin bioloji aktivliyinin öyrənilməsi  əsasən qızılı stafilokokk (Stafilococias aureus), bağirsaq çöpləri (Escherichia coli), göyirinli çöplər (Psendomonas aeroqenium) və Candida növünə aid  maya köbələkləri üzərində aparılmışdır. Məlum olmuşdur ki, sintez edilmiş birləşmələrin  bioloji aktivliyi məlum preparatların (rivanol, etil spirti, furatsilin) bioloji aktivliyindən üstündür

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı