ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FENILƏVƏZLI TIOKARBAMATLARIN SINTEZI VƏ ONLARIN ANTIOKSIDLƏŞDIRICI XASSƏSININ TƏDQIQI
M.Ə.Mirzəyeva

 

Ariloksiəvəzli pentanolların fenilizotiosianatla birləşmə reaksiyasından müvafiq feniləvəzli tiokarbamatlar sintez edilmiş və onların antioksidləşdirici xassəsi model reaksiyalarda öyrənilmişdir.

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın