ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SÜRTKÜ KOMPOZISIYALARDA ULTRAXIRDA SÜRTÜNMƏ MODIFIKATORLARI
M.R.Bayramov, A.N.Klişin, M.B.Muradov, M.A.Ağayeva, G.M.Mehdiyeva

 

Məqalədə yağların keyfiyyətini yaxşılaşdıran nanoölçülü metallar, onların sulfidləri, PTFE, PE və s. kimi yağlayıcı kompozisiyaların yaradılmasının işlənib hazırlanması sahəsində olan məlumatların təhlili verilmişdir. Analizin nəticələrindən məlum olur ki, onların tətbiqi texnikanın işləmə müddətini artırır və ekoloji cəhətdən əlverişlidir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın