ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ZnOTiO2GO PROTOTİPİNDƏN İSTİFADƏ EDƏRƏK PUTRİ CEMPO TPA-DA POLUTAN QAZININ TEZ AŞKARLANMASI ÜÇÜN TƏSİRİN AZALDILMASI SƏYLƏRİ
Saga Dermawan Dwi Laksana, Sayekti Wahyuningsih, Ari Handono Ramelan

 

Putri Cempo TPA-da artan tullantı həcminin təsiri maye, qaz və ya bərk formada çirkləndiricilərin yaranmasına səbəb olur. Qaz təhlükəli çirkləndiricidir, çünki tənəffüs xəstəliklərinə və hətta ölümə səbəb ola bilər. metan qazı (CH4), kükürd oksidi (SO2), ammonyak (NH3) və hidrogen sulfid (H2S), beləliklə, tənəffüs (tənəffüs) bilər əlaqəli ürək-damar və ağciyər funksiyası və qan təzyiqi kimi fizioloji dəyişikliklərin səbəbi ola bilər. . Bu tədqiqat Putri Cempo TPA-da yaranan çirkləndirici qazları müəyyən etməyə çalışır və aşkarlama metodu əvvəllər adsorbent məhluldan istifadə edən ZnO-TiO2-GO Materialından istifadə edir. Bu materialdan istifadənin üstünlükləri praktiki, daha təhlükəsiz və təkrar emal etmək asan olur. Aparılan qazın identifikasiyasına SO2, O3, NO2, H2S və NH3 qazları daxildir. ZnO-TiO2 və GO materialları variasiya A, B, C, D və E şəklində dəyişdi. Nəticələr göstərdi ki, Nəticələr göstərir ki, TiO2 tərkibi; ZnO Graphene C (45%; 45%, 10%) NO2 qazının aşkarlanmasında laboratoriya ölçmələri üçün istifadə edilən p-aminodimetilanilin işçi məhlulundan daha yaxşı nəticələr göstərir. Nəticələr göstərir ki, TiO2 tərkibi; ZnO Grafen E (60%; 30%, 10%) kompozisiyanın p-aminodimetilanilin işçi məhlulundan 10 dəfə çox H2S qazını aşkar etmək qabiliyyətini göstərir, lakin NH3-ü aşkar etmək qabiliyyəti p-aminodimetilanilin işçi məhlulundan daha aşağıdır. TiO2 tərkibindəki dəyişikliklər; ZnO; Qrafen B (30%; 60%, 10%) və D (80%; 15%, 5%) p-aminodimetilanilin məhlulundan 6 dəfə çox SO2 və O3 qazlarının təsirini aşkar edə bilir. Müxtəlif tərkiblərdən TiO2, ZnO, Qrafen materiallarının NH3 çirkləndiricisinin aşkarlanması istisna olmaqla, aminodimetilanilin məhlulundan daha dominant olduğunu göstərir. Tədqiqat tövsiyələrinin nəticələrinə görə, laboratoriya sınaqlarından keçmədən beş çirkləndirici qazın aşkarlanması üçün prototiplər hazırlanmalıdır. Çirkləndirici qazların aşkarlanması alətinin prototipinin hazırlanması qaz çirkləndiricilərinin ölçülməsini sürətləndirə bilər. Beləliklə, analitiklər üçün qaz çirkləndiricilərini ölçmək daha asan olsun. Sonrakı tədqiqatlar üçün material kompozisiyalarının müxtəlif keçiriciliyi olan materialların tərkibinə adsorbsiya edilmiş çirkləndirici qazın konsentrasiyasının təsirini inkişaf etdirmək lazımdır.

doi.org/10.32737/0005-2531-2024-2-84-93

Açar sözlər : aşkarlama, ZnO, TiO2, çirkləndirici qaz, qrafen oksid
Məqaləyə baxın