ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
REDAKSİYA HEYƏTİ

BAŞ REDAKTOR akademik  DİLQƏM TAĞIYEV,  AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun baş direktoru, AMEA vitse prezidenti, [email protected], Bakı, Azərbaycan

Redaksiya heyəti

Akademik  Ağadadaş Əliyev, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Oksidləşdirici heterogen kataliz” şöbəsinin müdiri, [email protected], Bakı, Azərbaycan

akademik Əjdər Məcidov (baş redaktorun müavini), AMEA  akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Koordinasiya birləşmələri” şöbəsinin müdiri, [email protected],  Bakı, Azərbaycan

k.e.d. Akif Əliyev, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Nanoelektrokimya və elektrokataliz” laboratoriyasının müdiri, [email protected], Bakı, Azərbaycan

d-r Aleksander Malışev,  Qeyri-üzvi məhsullar kimyəvi maddələr üzrə menecer, Sasol Almaniya, GmbH Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg, Germany, [email protected] Almaniya 

k.e.d. Andrey Şevelkov, Moskva Dövlət Universitetinin İstiqamətli Qeyri-üzvi Sintez Laboratoriyası, Moskva Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Qeyri-üzvi kimya şöbəsinin müdiri, [email protected]Rusiya

f.d., dosent, Antoniya Stoyanova,  EA Elektrokimya energetik sistemlər institutu, [email protected], Bolqarıstan

k.e.d. Arif Əfəndi, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, “Ekoloji  kataliz” laboratoriyasının müdiri, [email protected], Bakı, Azərbaycan

prof. dr. Bahattin Yalçın, Marmara Üniversitesi Kimya Bölümü, [email protected], Türkiyə

AMEA müxbir üzvü Bəxtiyar Məmmədov,  AMEA Polimer Materialları İnstitutunun direktotu, [email protected],  Sumqayıt, Azərbaycan

AMEA müxbir üzvü Eldar Zeynalov (baş redaktorun müavini),  AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Nanokarbon katalizatorları iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşmə” laboratoriyasının müdiri, [email protected], Bakı, Azərbaycan

k.e.d. Etibar İsmayılov,   AMEA akad. Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, “Fiziki, fiziki-kimyəvi tədqiqatlar” şöbəsinin müdiri, [email protected], Bakı, Azərbaycan

prof. Yevgeniy ÇulkovMateriallar Fizikası Bölməsi, Kimya Elmləri Fakültəsi, San Sebastián / Donostia, Bask ölkəsi, [email protected]İspaniya  

AMEA müxbir üzvü Qüdrət Kəl­bə­liyev, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, ”Kimyəvi və ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi və texnologiyası” şöbəsinin  müdiri,  [email protected],  Bakı, Azərbaycan

AMEA müxbir üzvü Hafiz Əlimərdanov, AMEA akad. Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, laboratoriya müdiri, [email protected], Bakı, Azərbaycan

k.e.d. İxtiyar Bəxtiyarlı, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Keçid   elementlərinin xalkogenidləri” laboratoriyasının müdiri, [email protected], Bakı, Azərbaycan

prof. Yan Andersson, Qeyri-üzvi və Analitik Kimya İnstitutu Westfälische Wilhelms-Universität Münster Corrensstrasse 30 D-48149 Münster, Germany, [email protected]Almaniya

Prof. Jan-Klod Tedenak, Montpellier Universitetinin Professoru, 2 Place Eugène Bataillon, 34095, Montpellier Cedex 5, Jean-Claude [email protected]Fransa 

k.e.d. Leonid Kustov, N.D.Zelinski adına Üzvi Kimya İnstitutunun Çoxfunksiyalı katalizatorların tədqiqi və inkişafı laboratoriyasının müdiri, Kimya fakültəsinin ekoloji kimya laboratoriyasının müdiri M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, [email protected];  lmk @ioc.ac.ruRusiya

AMEA müxbir üzvü Məhəmməd Babanlı (baş redak­to­run müavini), AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Qeyri-üzvi funksional materiallar” şöbəsinin  müdiri,  [email protected],  Bakı, Azərbaycan

k.e.d. Nizami Zeynalov, akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, “Nanostrukturlaşdırılmış  metal-polimer  katalizatorları” laboratoriyasının müdiri, [email protected], Bakı, Azərbaycan

fəxri  d. Norman S.Allen, Mançester universiteti, materialşünaslıq tədqiqat mərkəzinin direktoru, [email protected], Mançester, Böyük Britaniya

 

Rusiya EA müxbir üzvü Sergey VarfolomeyevN.M.Emanuel adına Biokimyəvi Fizika İnstitutunun direktoru, M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi Kimya Enzimologiyası şöbəsinin müdiri, [email protected]Rusiya

AMEA akademiki Tofiq Nağıyev, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, ”Koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləşmə reaksiyalari” şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzinin direktoru, [email protected], Bakı, Azərbaycan

akademik Vaqif Abbasov, AMEA Y.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru,  [email protected], Bakı, Azərbaycan

prof., k.e.d. Vaqif Əhmədov, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Nanokompozit katalizatorlar” laboratoriyasının müdiri, [email protected], Bakı, Azərbaycan

akademik  Vaqif Fərzəliyev, AMEA akad. A.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru, [email protected], Bakı, Azərbaycan

Rusi­ya EA akademiki Valentin Parmon, Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir bölməsi, G.K.Boreskov adına Kataliz İnstitutunun elmi direktoru, [email protected], Rusiya

Rusiya EA müxbir üzvü Vladimir LixolobovRusiya Elmlər Akademiyası Sibir şöbəsinin Omsk Elmi Mərkəzinin Rəyasət Heyətinin sədri, [email protected]; [email protected], Rusiya

prof. Vladimir Vişnyakov, Hesablama texnikası və mühəndislik məktəbinin mühəndislik texnologiya fakültəsi, Hesablama materialları mərkəzinin direktoru, [email protected]Böyük Britaniya 

 

 Məsul katib k.e.n. Rəna Mirzəyeva, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Elmi nəşrlər“ şöbəsinin müdiri, [email protected], Bakı, Azərbaycan

Redaktor  Asif Məmmədov, k.e.d., AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu,  şöbə müdiri, Bakı, Azərbaycan
Texniki redaktor Sevinc Səlimxanova, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, böyük laborant, Bakı, Azərbaycan
Kompüter dizaynı Natalya Boqatova, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, texnik, Bakı, Azərbaycan
Buraxılış redaktoru Hüseyn Fərəcov, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, aparıcı elmi işçi, Bakı, Azərbaycan
akj.az saytının redaktoru Natəvan Mirzəyeva, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, redaktor, Bakı, Azərbaycan
Tərcüməçi Tatyana Zamarayeva, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, tərcüməçi, Bakı, Azərbaycan
Rəssam Vüqar Əli, Muzey Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutu, Bakı, Azərbaycan

 

QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı