ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
REDAKSİYA HEYƏTİ

BAŞ REDAKTOR    akademik  DILQƏM TAĞIYEV

Redaksiya heyəti

Akademik  Ağadadaş Əliyev, k.e.d. Akif Əliyev,  d-r Aleksander Malışev (Almaniya),  k.e.d. Andrey Şevelkov (Rusiya), k.e.d. Arif Əfəndi, AMEA müxbir üzvü Bəxtiyar Məmmədov,  AMEA müxbir üzvü Eldar Zeynalov, k.e.d. Etibar İsmayılov,  akademik Əjdər Məcidov (baş redaktorun müavini), AMEA müxbir üzvü Hafiz Əlimərdanov,  k.e.d. İxtiyar Bəxtiyarlı, AMEA müxbir üzvü Qüdrət Kəl­bə­liyev (baş redaktorun müavini), k.e.d. Leonid Kustov (Rusiya), AMEA müxbir üzvü Məhəmməd Babanlı (baş redak­to­run müavini), prof. Mətin Balçı (Türkiyə), k.e.d. Mirsəlim Əsədov, k.e.d. Nizami Zeynalov, k.e.n. Rəna Mirzəyeva (məsul katib), akademik Vaqif Abbasov, akademik Vaqif Fərzəliyev

Redaksiya şurası

Prof. Jan-Klod Tedenak (Fransa), prof. Nurbosın Canpeisov  (Yaponiya), prof. Saim Ozkar (Türkiyə),  Rusiya EA müxbir üzvü Sergey Varfolomeyev,  AMEA akademiki Tofiq Nağıyev, Rusiya EA müxbir üzvü Usein Cemilev, Rusi­ya EA akademiki Valentin Parmon, Rusiya EA akademiki Valeri Lunin, Rusiya EA müxbir üzvü Vladimir Lixolobov, prof. Yan Andersson (Almaniya), prof. Yevgeniy Çulkov (İspaniya). 

Redaktor  Zoya Zaytseva
Texniki redaktor Sevinc Səlimxanova
Kompüter dizaynı Natalya Boqatova
Buraxılış redaktoru Hüseyn Fərəcov
akj.az saytının redaktoru Natəvan Mirzəyeva
Tərcüməçi Solmaz Qurbanova
Rəssam Vüqar Əli

 

QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı