ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SILIKAGEL ÜZƏRINƏ HOPDURULMUŞ HETEROPOLITURŞULAR C6–C8 OLEFINLƏRIN DIMERLƏŞMƏSI ÜÇÜN KATALIZATOR KIMI
D.B.Tağıyev, S.M.Zülfüqarova, M.K.Münşiyeva

 

C6 olefinlərin və okten-1-in 12-ci sıra heteropoliturşular (HTP) iştirakı ilə dimerləşməsinin nəticələri verilmişdir. Bu HTP modifikasiyası və ya bəzi daşıyıcılar üzərinə hopdurulması ilə onlarin effektivliyini artırmaq olar. Prosesdə massiv və hopdurulmuş HTP aktivliyinin müqayisəsi aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, HTP aktivliyi və selektivliyi onların təbiətindən asılıdır. Prosesdə Btonsted turşu mərkəzlərinin mühüm rolu İQ spektrockopiya üsulu ilə müəyyən edilmişdir

Açar sözlər : heteropoliturşular, katalizatorlar, dimerləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı