ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AŞAĞI "C-H" TURŞULUĞU OLAN MADDƏLƏRIN AMINOMETIL TÖRƏMƏLƏRININ SINTEZININ YENI ÜSULLARI
Ş.M.Şixəliyev

 

Məqalədə yeni üsullar tədbiq etməklə aşağı "C–H"-turşuluğu olan maddələrin  aminmetil törəmələrinin  yüksək çıxmlarla maddənin sintezinin alınması  göstərilmişdir. Alınmış aminometil birləşmələri mikrob əleyhinə aşqarlar və lüminisent maddələr kimi tədbiq olunmağa tövsiyə olunmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın