ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTANLI NEFT MƏHSULLARININ DEMERKAPTANIZASIYASI PROSESLƏRI ÜÇÜN YARADILMIŞ KATALITIK SISTEMLƏRIN AKTIV KOMPONENT TƏRKIBLƏRININ SEÇILMƏSI
A.S.Quliyev

 

Bəzi neft məhsullarının demerkaptanizasiyası üçün klinoptilolit daşıyıcılı dəmir, manqan və kobalt əsaslı katalitik sistemlərin aktiv komponent tərkiblərinin müəyyən edilməsi ilə  əlaqədar aparılmış eksperimental tədqiqatların nəticələrin şərhi verilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı