ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTANLI NEFT MƏHSULLARININ DEMERKAPTANIZASIYASI PROSESLƏRI ÜÇÜN YARADILMIŞ KATALITIK SISTEMLƏRIN AKTIV KOMPONENT TƏRKIBLƏRININ SEÇILMƏSI
A.S.Quliyev

 

Bəzi neft məhsullarının demerkaptanizasiyası üçün klinoptilolit daşıyıcılı dəmir, manqan və kobalt əsaslı katalitik sistemlərin aktiv komponent tərkiblərinin müəyyən edilməsi ilə  əlaqədar aparılmış eksperimental tədqiqatların nəticələrin şərhi verilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı