ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOPENTADİEN ƏSASINDA (4+2)-TSİKLOBİRLƏŞMƏ REAKSİYADA YENİ TƏDQİQATLAR
Z.İ.Ismayılov, N.D.Sadıxova, A.H.Həsənov, R.Ə.Rüstəmov, G.D.Həsənova

 

Yeni asimmetrik dien sintez reaksiyalarında tsiklopentadienin istifadəsi barədə elmi ədəbiyyatının icmalı vе­ril­mişdir. Reaksiyaların stereo- və enantioselektivliyinə müxtəlif parametrələrin təsiri öyrənilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı