ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
EKSTRAKSIYALI ATOM-ABSORBSIYA ÜSULU ILƏ MANQANIN TƏBII OBYEKTLƏRDƏ TƏYINI
A.M.Paşacanov, N.X.Rüstəmov

 

Manqanın(II) 2-hidrokso-5-t-butilfenol-4¢-nitroazobenzolla əmələ gətirdiyi kompleks birləşmənin əmələ gəlməsi və ekstraksiyasının optimal şəraiti öyrənilmişdir. Manqanın torpaqda təyininin  ekstraksiyalı- atom-absorbsiya üsulu işlənib hazırlanmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı