ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
EKSTRAKSIYALI ATOM-ABSORBSIYA ÜSULU ILƏ MANQANIN TƏBII OBYEKTLƏRDƏ TƏYINI
A.M.Paşacanov, N.X.Rüstəmov

 

Manqanın(II) 2-hidrokso-5-t-butilfenol-4¢-nitroazobenzolla əmələ gətirdiyi kompleks birləşmənin əmələ gəlməsi və ekstraksiyasının optimal şəraiti öyrənilmişdir. Manqanın torpaqda təyininin  ekstraksiyalı- atom-absorbsiya üsulu işlənib hazırlanmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı