ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODIFIKASIYA OLUNMUŞ Ni/ SEOLIT KATALIZATORLARI ÜZƏRINDƏ METANIN SU BUXARI ILƏ KONVERSIYASI PROSESININ KINETIK QANUNAUYĞUNLUĞU
N.M.Qasımova, Ə.İ.Quliyev, N.S.İsmayılova

 

Atmosfer təzyiqində axın dövriyyə reaktorunda  modifikasiya olunmuş nikel seolit –klinoptilolit katalizatorları uzərində metanın su buxarı ilə konversiyası reaksiyasının kinetikası öyrənilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı