ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PEYVƏND-DOLDURUCU SOPOLIMERLƏRDƏ ADQEZIYA RABITƏSININ FORMALAŞMASININ XÜSUSIYYƏTLƏRI
N.T.Qəhrəmanov

 

Polietilenin sopolimerləşmə mərhələsində doldurulmuş qraftsopolimerlərinin adqezion rabitəsinin davamlılığına,  akrilnitrilin və metaakril turşusunun peyvənd dərəcəsinin təsiri öyrənilmişdir. Peyvənd doldurulmuş kompozisiyaların adgezion davamlılığının maksimum qiyməti, doldurucunun qatılığının 26–33% olduğu halında müəyyən edilmişdir.Amorf komponentin   qatılığının artması ilə,adqezion davamlılığın momoton azaldığı göstəriəmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı