ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ÜMUMİ KİMYADAN MÜHAZİRƏ DƏRSLƏRİNDƏ TƏDRİS VƏSAİTİ KİMİ KOMPYUTERDƏN İSTİFADƏ OLUNMASI
M.M.Ağahüseynova, N.E.Cabbarova

 

Tələbələrin tanışlığını, təhsilin intensiv yüksəlişini aktivləşdirmək məqsədilə ADNA-nın "Ümumi kimya" kafedrasında elektron dərs vəsaiti işlənib hazırlanmışdır. Bu şəraitdə nəzəri mətnlər, cədvəllər, sxemlər, şəkillər, diaqramlar, qrafiklər öz əksini tapmışdır. Tələbələrin sərbəst istifadəsi üçün bütün mətnlər CD diskinə köçürülmüşdür.

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı