ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Mg-, Ca-, Cs-FORMALI BENTONITLƏRIN SƏTHLƏRINDƏKI TURŞU MƏRKƏZLƏRINI BUTILAMININ ADSORBSIYASI VASITƏSI ILƏ TƏDQIQI
M.X.Ənnagiyev, N.Ə.İmanova, G.N.Məmmədova, S.H.Əliyeva, X.M.Adıgözəlov

Bəylər gil yatağından götürülmüş  nümunələri müxtəlif metalların duzları ilə işləməklə onların Mg-, Ca-, Cs-kation formaları  alınmış və səthlərindəki turşu mərkəzlərin gücü, miqdarı butilaminin adsorbsiyası  vasitəsi ilə tədqiq edilərək müəyyən edilmişdir ki, bu mərkəzlərin işlənmiş maye karbohidrogenlərin təmizlənməsində böyük rolu var

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı