ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLİK DİKARBON TURŞUSU N-ARİLİMİDLƏRİN BROMLAŞMASININ FƏZAVİ KİMYASI
B.T.Bağmanov

 Aromatik həlqəsində elektrodonor və elektroakseptor əvəzləyijilər saxlayan  sis-4-tsikloheksen-, -3-me­til­tsik­loheksen-, -4-metiltsikloheksen-, eləjə də endo- və ekzo-norbornendikarbon turşuları N-arilimidlərinin birləşmə və əvəzolunma ilə gedən bromlaşma reaksiyaları tədqiq olunmuş, sintez olunan yeni maddələrin fəza quruluşları öyrənilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı