ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YÜKSƏK NƏMLİKLİ MATERİALLARIN QURUDULMASI ÜÇÜN EFFEKTLİ QURUDUCU SİSTEMİN VƏ TEXNOLOGİYANIN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI
Y.İ.Rüstəmov

 

Məlumdur ki, yüksək nəmlikli materiallar üç sinif nəmliyə malik ola bilərlər. Onların qaynar lay aparatında qurudulması prosesində layın hidrodinamikasının pozulması prosesin gedişini çətinləşdirir. Bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün həmin materialların qurudulması üçün iki mərhələli kombinə edilmiş quruducu sistemlər təklif olunmuş və təcrübədə təsdiq edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı