ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GƏDƏBƏY FİLİZLƏRİNDƏN SİANİD, XLORİT VƏ HİPOXLORİTLİ MƏHLULLARLA QIZIL–GÜMÜŞ–MİSİN YUYUB ÇIXARILMASI TEXNOLOGIYALARININ MÜQAYİSƏSİ
Ə.N.Ağayev

Aparılmış müqayisəli sınaqlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, xlorit və hipoxlorit tex­nologiyaları ilə yuma klassik sianid texnologiyasından geri qalmayan nəticələr verir. Nəzərə­çarpan ucuzluq, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz olması və oksigensiz şəraitdə işləyə bilməsi xlo­rit-hipoxlorit texnologiyasının əsas üstünlüklərindən sayılır. Bu da öz növbəsində bu texnolo­giyanı yeraltı yuma üçün istifadəsini əlverişli edir. Bu texnologiya müəyyən adaptasiyalardan sonra Azərbayçanın kiçik kondisiyalı yataqlara və təzahürlərə müvəffəqiyyətlə tətbiq edilə bilər

Açar sözlər : hipoxlorit, sianid, xlorit, qızıl, gümüş, mis, texnologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı