ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GƏDƏBƏY FİLİZLƏRİNDƏN SİANİD, XLORİT VƏ HİPOXLORİTLİ MƏHLULLARLA QIZIL–GÜMÜŞ–MİSİN YUYUB ÇIXARILMASI TEXNOLOGIYALARININ MÜQAYİSƏSİ
Ə.N.Ağayev

Aparılmış müqayisəli sınaqlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, xlorit və hipoxlorit tex­nologiyaları ilə yuma klassik sianid texnologiyasından geri qalmayan nəticələr verir. Nəzərə­çarpan ucuzluq, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz olması və oksigensiz şəraitdə işləyə bilməsi xlo­rit-hipoxlorit texnologiyasının əsas üstünlüklərindən sayılır. Bu da öz növbəsində bu texnolo­giyanı yeraltı yuma üçün istifadəsini əlverişli edir. Bu texnologiya müəyyən adaptasiyalardan sonra Azərbayçanın kiçik kondisiyalı yataqlara və təzahürlərə müvəffəqiyyətlə tətbiq edilə bilər

Açar sözlər : hipoxlorit, sianid, xlorit, qızıl, gümüş, mis, texnologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı