ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MANQANIN(II) 2-HİDROKSİ-5-BROMTİOFENOL VƏ AMİNOFENOLLARLA KOMPLEKS ƏMƏLƏGƏTİRMƏ REAKSİYASININ TƏDQİQİ
Ə.Z.Zalov, N.A.Verdizadə, Q.S.Suleymanov

 

Manqan(II) 2-hidroksi-5-bromtiofenol və aminofenollarla 1:2:2 və 1:2:1 nisbətində müxtəlifliqandlı kompleks əmələ gətirir. Manqan(II) pH 1.6–7.8-də kompleks əmələ gətirir. Komplekslər xloroformla bir dəfəyə 96.1–98.9 % ekstraksiya olunur. Komplekslərin optiki xarakteristikası (lmax=375–400 nm) tədqiq edilmiş və onların molyar işıqudma əmsalı
[ε=(1.15–2.36)∙104] hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : kompleksəmələgəlmə, ekstraksiya, xloroform, manqan, 2-hidroksi-5-bromtiofenol, Ber qanunu.
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı