ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SÜRÜNƏN DƏMİRTİKANIN POLYAR STEROİD QLİKOZİDİNİN KİMYƏVİ TƏDQİQİ
Q.B.İskəndərov, K.F.Hüseynquliyeva

 

 

Sürünən   dəmirtikan bitkisindən alınmış polyar steroid qlikozidlərin birinci nümayəndəsi olan və şərti adlandırılan D qlikozidinin kimyəvi quruluşunu müəyyən etmək üçün eksperiment tədqiqatların nə­ticələri şərh edilir. Klassik kimyəvi və fiziki-kimyəvi tədqiqat üsulları əsasında müəyyən edildi ki, D qlikozidi diosgeninin tetraozidi olub karbohidrat zəncirinin tərkibinə hər birindən 2 molekul olmaqla D-qlükoza və L-ramnoza daxildir. Qlikozidin kimyəvi quruluşu: diosgenin 3-O-β-D-qlükopiranozil-(1→4)-O-α-L-ramnopiranozil-(1→2)-O-[α-L-ramnopiranozil-(1→4)]-O-β-D-qlükopiranozid.      

 

Açar sözlər : teroid qlikozidi, progenin, diosgenin, karbohidrat zənciri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı