ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4-SULFOİZOFTAL TURŞUSU İMİDİ VƏ ONUN BƏZİ AMİD TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ
T.A.Aslanov, E.T.Aslanova, F.M.Məmmədəliyeva, N.Y.İşenko

 

m-Ksilolun monosulfoamidinin kalium xromatla (K2CrO4)  sulfat turşusu mühitində oksidləşməsi nəticəsində 4-sulfoizoftal turşusunun imidi alınmış, alınan birləşmənin əsasında onun bir sira mono- və diamid törəmələri sintez edilmişdir.

 

Açar sözlər : m-ksilol, amid və imid qrupları, 4-sulfoizoftal turşusunun törəmələri, 4-sulfoizoftal turşusunun imidi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı