ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
METROPOLİTENDƏ METAL BOLTLARIN AZMIŞ CƏRƏYANLARLA KORROZIYASI VƏ ONUN ÖRTÜKLƏ MÜHAFİZƏSİ
İ.F.Məmmədyarova, D.H.Səlimxanova, T.M.Əsədov, D.A.Baxışova

 

Şpallara bərkidən boltların azmış cərəyanların təsirindən törətdiyi korroziyanın əleyhinə örtük tətbiq edilib. Örtüyün tərkibinə neftayırma zavodundan karbohidrogenlərdən (qudron və ya bitum) və mineral doldurucu istifadə olunur. Aşkar olunmuşdur ki, tərkib olunan örtük suitələyicidir, elektrik cərəyanın qoruyucusu kimi adgeziyaya malikdir. Boltlar bakımetropolitendə hər 3–5 aydan bir dəyişilirdisə izolyasiya örtüklərin istifadəsi nəticəsində boltların dəyişmə müddəti 12–18 aya kimi uzadılmışdır.

 

Açar sözlər : korroziya, azmış cərəyanlar, bolt, örtük, kimyəvi tərkib
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı