ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YÜKSƏKDİSPERSİYALI MAYE DOLDURUCULU ƏKS OLUNMAYAN MİKRODALĞA UDUCULARI
R.M.Qasımov, S.R.Qasımova

 

Mikrodalğalı əks olunmayan uducuların doldurucusu kimi polyar mayelərin istifadəsi mümkünlüyünə baxılmışdır.

 

Açar sözlər : mikrodalğalı, əks olunmayan uducular, maye doldurucular
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı