ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YÜKSƏKDİSPERSİYALI MAYE DOLDURUCULU ƏKS OLUNMAYAN MİKRODALĞA UDUCULARI
R.M.Qasımov, S.R.Qasımova

 

Mikrodalğalı əks olunmayan uducuların doldurucusu kimi polyar mayelərin istifadəsi mümkünlüyünə baxılmışdır.

 

Açar sözlər : mikrodalğalı, əks olunmayan uducular, maye doldurucular
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2020
MÜNDƏRİCAT
- DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİY.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov
- BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.CavadovaDavamı