ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Yb–Pb, YbTe–PbTe sİsTEMLƏRİNDƏ FAZA TARAZLIĞI
Ö.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, E.Ə.Baxşəliyeva, V.M.Rəhimova

 

Fiziki-kimyəvi analiz metodları ilə Yb–Pb–Te üçlü sisteminin Yb–Pb, YbTe–PbTe kəsikləri  öyrənilmiş  və onların hal diaqramları qurulmuşdur.  Konqruent əriyən YbPbTe2  peritektik Yb2Pb birləşmələrin əmələ gəldiyi müəyyən edilmişdir. Yb5Pb3, YbPb və YbPb3 kimi itterbium plümbidlərin mövcudluğu sübut olunmuşdur.

 

Açar sözlər : solidus, likvidus, evtektika, peritektika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı