ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-NAFTOLUN METANOLLA ALKİLLƏŞMƏ PROSESİNİN RİYAZİ MODELİNİN QURULMASI
Ə.Ə.Ağayev, E.Ə.Rzaquliyev, A.Z.Tahirov, M.K.Nəzərova, İ.E.Qarayeva

 

1-Naftolun metanolla alkilləşmə prosesinin kinetik modeli qurulmuş, təcrübi dəlillər əsa­sında prosesi adekvat ifadə edən modelin parametrləri müəyyən edilmişdir. Prosesdə iş­tirak edən komponentlərin termodinamik göstəriciləri tapılmış, istilik balansı tənliyi mü­əyyən edilmiş və kinetik modellə birgə riyazi modelləşməsi həyata keçirilmişdir.  

 

Açar sözlər : naftol-1, metanol, kinetik model, riyazi modelləşmə, modelin parametrləri, adekvatlıq, istilik balansı tənliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı