ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FOSFORSAXLAYAN POLİMER SORBENTLƏ ARSENAZO III BOYAQ MADDƏSİNİN SULU MƏHLULLARDAN SORBSİYASININ TƏDQİQİ
R.M.Alosmanov, A.Ə.Əzizov

 

Məqalə fosforsaxlayan polimer sorbentlə arsenazo III boyaq maddəsinin sulu məhlullardan sorbsiyasının tədqiqinə həsr olunmuşdur. Prosesə məhlulun turşuluğu, boyaq maddəsinin qa­tılığı, sorbentin miqdarı, sorbsiya müddətinin təsiri öyrənilərək, sorbsiyanın optimal şə­ra­i­ti müəyyənləşdirilmişdir.   

 

Açar sözlər : fosforsaxlayan polimer, arsenazo III, sorbsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı