ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FOSFORSAXLAYAN POLİMER SORBENTLƏ ARSENAZO III BOYAQ MADDƏSİNİN SULU MƏHLULLARDAN SORBSİYASININ TƏDQİQİ
R.M.Alosmanov, A.Ə.Əzizov

 

Məqalə fosforsaxlayan polimer sorbentlə arsenazo III boyaq maddəsinin sulu məhlullardan sorbsiyasının tədqiqinə həsr olunmuşdur. Prosesə məhlulun turşuluğu, boyaq maddəsinin qa­tılığı, sorbentin miqdarı, sorbsiya müddətinin təsiri öyrənilərək, sorbsiyanın optimal şə­ra­i­ti müəyyənləşdirilmişdir.   

 

Açar sözlər : fosforsaxlayan polimer, arsenazo III, sorbsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı