ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PHASE EQUILIBRIUM IN THE InSe–CaIn2Se4 SYSTEM
R.L.Musayeva

 

Phase equilibria in the InSe–CaIn2Se4 system were investigated using the methods of physico-chemical, as well by measurement of microhardness and microstructural analyses. It has been established that the cut is a quasibinary section of the ternary systems Ca–In–Se. Diagram of state in the system is of eutectic type. At room temperature the InSe based solubility reaches 2 mol %, CaIn2Se4, while based on  to CaIn2Se4 – 5.5 mol % InSe

Açar sözlər : quasibinary, eutectic, liquidus, solidus, solid solution
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı