ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
GÜMÜŞ NANOHİSSƏCİKLƏRİNİN ULTRABƏNÖVŞƏYİ VƏ GÖRÜNƏN SPEKTROFOTOMETRİK TƏDQİQİ
P.R.Məmmədov

 

Gümüş nanohissəciklərinin  kompleks məhlullarda sintezi göstərilmişdir. Gümüş nanohissəciklərinin 2,2′,3,4-tetrahydro-5′-nitro-3′-sulphoazobenzol və cetyltrimethylammonium bromidlə  elektrostatik yüksək stabil nano­komplekslər yaratması müəyyən edilmişdir.  Məhlulda gümüş  nanohissəciklərinin  2,2′,3,4-tetrahydro-5′-nitro-3′-sulphoazobenzol və cetyltrimethylammonium bromid molekulları ilə müvəfəqiyyətlə stabilləşdiyi müşahidə olunur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı