ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DURĞUN ZONAYA MALIK OLAN SƏNAYE ADSORBERLƏRININ TƏDQIQI
F.V.Yusubov

 

Sənaye adsorberinin durğun zonasının baxılan prosesin çıxış əyrisinə təsirinin hərtərəfli təhlili aparılmışdır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı