ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SÜRTKÜ KOMPOZISIYALARDA ULTRAXIRDA SÜRTÜNMƏ MODIFIKATORLARI
M.R.Bayramov, A.N.Klişin, M.B.Muradov, M.A.Ağayeva, G.M.Mehdiyeva

 

Məqalədə yağların keyfiyyətini yaxşılaşdıran nanoölçülü metallar, onların sulfidləri, PTFE, PE və s. kimi yağlayıcı kompozisiyaların yaradılmasının işlənib hazırlanması sahəsində olan məlumatların təhlili verilmişdir. Analizin nəticələrindən məlum olur ki, onların tətbiqi texnikanın işləmə müddətini artırır və ekoloji cəhətdən əlverişlidir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı