ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SU HÖVZƏLƏRININ NEFT VƏ NEFT MƏHSULLARI ILƏ ÇIRKLƏNMƏSI
Ş.B.Qurbanpur, S.R.Hacıyeva, Ə.F. Əminbəyov, T.İ.Əliyeva

 

İşdə su hövzələrinin çirklənməsində neft və neft məhsullarının analizi və onların təmizlənməsinin  müxtəlif metodalarla aparılması göstərilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın