ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PALLADIUM(II) VƏ PLATIN(II, IV) HALLOGENLI KOMPLEKSLƏRININ SINTEZI VƏ SPEKTRAL TƏDGIGI
F.K.Paşayeva, A.İ.Rüstəmova, G.Z.Süleymanov

 

Palladium(II) və Platin(II, IV) hallogenli komplekslərinin sintezi və spektral tədgigi aparılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, azot- və oksigenli bidental liqandların nümayəndələri sulu mühitdə eyni bir liqandla qarışıq koordinasialı  M[LPtX3] tipli komplekslər əmələ gətirir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı