ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HALOGENTƏRKİBLİ ELASTOMERLƏRDƏ DİELEKTRİK RELAKSASİYA VƏ ONUN QURULUŞLA ƏLAQƏSI
G.M.Balacanova, N.Ə.Sadıqova

 

Məqalədə halogentərkibli elastomerlərdə dielektrik relaksasiya və onun quruluşla əlaqəsi hərtərəfli öyrənilmişdir. Tədqiqat obyekti kimi müxtəlif molekul kütləli xlorpren kauçukları və polibrompren istifadə olunmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı