ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1,3- VƏ 1,4-AMINSPIRTLƏRIN MÜXTƏLIF IZOTIOSIANATLARLA QARŞILIQLI REAKSIYASI
M.Ə.Allahverdiyev, N.Q.Şıxəliyev, V.A.Abbasova, Z.E.Ərəbzadə, Ф.М.Мурадова

1,3- və 1,4-Aminspirtlərin müxtəlif izotiosianatlarla qarşılıqlı reak­­siyası öyrənilmiş və N-(4-hidroksialkil)əvəzli tio­kar­ba­mid­lər sintez və xarakterizə edilmişdir. Alınmış tio­kar­ba­mid­lər bro­mid turşusu ilə qaynadıldıqda N-əvəzli heksahidro-1,3-tia­­zinlərə çevrilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı