ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Mn–Sb–Se ÜÇLÜ SISTEMININ Mn0.5Sb0.5–Sb0.5Se0.5 POLITERMIK KƏSIYI
D.S. Əjdərova, T.F.Maqsudova, E.S.Hüseynova, E.S.Quluzadə, S.A.Mehdiyeva

 

Fiziki-kimyəvi analiz metodları ilə Mn0.5Sb0.5–Sb0.5Se0.5 politermik kəsiyi öyrənilmişdir. Mn–Sb–Se sisteminin nonvariant nöqtələrinin dəqiq koordinatlarını müəyyən etməyə imkan verən Mn0.5Sb0.5–Sb0.5Se0.5 sisteminin hal diaqramı qurulmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı