ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MATLAB PROQRAM PAKETİNDƏN İSTİFADƏ İLƏ KİMYƏVİ KİNETİKANIN TƏRS MƏSƏLƏSİNİN HƏLLİ
A.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, S.F.Şpurova

 

Etil spirtinin sirkə turşusuna qaz fazasında katalitik oksidləşməsinin kinetik modelinin parametrlərinin təyin edilməsi məqsədi ilə MATLAB proqram paketinin istifadə metodikası göstərilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı