ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Topa aşındırma üsulu İlə alunİtİn emal texnologİyası
Ç.M.Kaşkay, A.Ə.Heydərov, R.B.Kərimov, Ə.N.Ağayev, Z.R.Cəfərov

Müəlliflər tərəfindən hazırlanmış topa aşındırma və diafraqamalı elektroliz metodikasından istifadə etməklə qələvi və sulfat turşusunun sintezini həyata keçirən alunitin emal texnologiyası haqqında məlumat verilir. Müxtəlif rejimlərdə texnologiyanın sınaq təcrübələri üçün işləyən maketi hazırlanmışdır. Həyata keçməsi birbaşa yataqda reallaşan, sadəliyi və yüksək rentabelliyi ilə fərqlənən texnologiya təklif olunur.  

Açar sözlər : alunit, texnologiya, topa aşındırma, diafraqmalı elektroliz, prinsipial sxema
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı