ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SKN-40 VƏ SKEPT-60 СOPOLİMERLƏRİNİN BİTUM BİRLƏŞMƏLƏRİNƏ XASSƏLƏRİNƏ TƏSİRİ
D.S.MəmmədHəsən-zadə

Aparılmış tədqiqatlarda SKN-40, сopolimer SKEPT-60, polivinilxlorid və MQF-9 əsaslı rezin qarışığı hazırlanmışdır. Nəticədə istilik müqaviməti və yapışma xassələri artmışdır. Alınmış rezin qarışıqları bitum kompozisiyalarına əlavə olunmuş və nəticədə penetrasiya və genişlənmə xassələri yaxşılaşmışdır

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-3-67-70 

Açar sözlər : rezin, bitum kompopozisiyası, kauçuk, rezin qarışığı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı