ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTOSİRKƏ TURŞUSU EFİRLƏRİNİN SİANALKİLLƏŞMƏSİ
Q.Z.Hüseynov, M.Ə.Mirzəyeva, P.Ə.Əliyev

 

Trietilaminin katalizator kimi iştirakı ilə merkaptosirkə turşusaunun efirləri akril-, metakril- və kroton turşularının nitrilləri ilə asan birləşmə reaksiyasına daxul olurlar. Birləşmə reaksiyası Markovnikov qaydasının əksinə gedir və nəticədə müvafiq 2-sianalkilalkoksikarbonilmetilsulfidlər əmələ gəlir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-30-34

Açar sözlər : merkaptosirkə turşusunun efirləri, sulfid, akril-, metakril- və kroton turşularının nitrilləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı