ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCILƏRİN” – H2O2 VƏ N2O PARÇALANMASI VƏ PİRİDİNİN DİMERLƏŞMƏSİ KOHERENT-SİNXRONLAŞDIRILMIŞ REAKSİYALARI
İ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

Son illər hidrogen peroksid və azot-1 oksidi  – "yaşıl oksidləşdiricilər" piridin əsaslı birləşmələrin katalitik oksidləşməsi üçün selektiv oksidləşdiricilər tədqiqatçıların çox diqqətini cəlb edir. Bu baxımdan, piridinin hidrogen peroksid və azot-1 oksidi ilə oksidləşməsi reaksiyası homogen şəraitdə, qaz fazasında, katalizatorlardan istifadə etmədən, atmosfer təzyiqində tədqiq edilmişdir. Piridinin hidrogen peroksid və azot-1 oksidi ilə selektiv oksidləşmə sahələri müəyyən edilmiş və neft-kimya, kimya və farmakologiya sənayesində tələb olunan qiymətli xammalların alınması üçün optimal şərait müəyyən edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-4-6-11

Açar sözlər : azot-1oksid, hidrogen peroksid, koherent-sinxronlaşdırılmış,piridin, oksidləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı