ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ag-ELEKTRODU ÜZƏRİNDƏ BİOMİMETİK SENSOR
N.N.Məlikova, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

Ag elektrodu və TPhPFe3+/Al2O3 smart materialı əsasında biomimetik sensor hazırlanmışdır. Müəyyən edilmişdir ki, (Ag) elektrod kimi istifadə olunan biomimetik sensor yüksək həssaslıq, sabitlik və təkrar istifadə qabiliyyətinə malikdir. Sulu məhlulda TPhPFe3+/Al2O3//Ag biomimetik sensorun H2O2 iz konsentrasiyaları aşkar etmək üçün tədqiqat aparılmışdır. Biomimetik sensorun katalaz aktivliyi də öyrənilmişdir. Ag elektrod transdüser kimi istifadə edildikdə, həssaslıq həddi 10-8 küt.% idi

doi.org/10.32737/0005-2531-2022-1-29-33

Açar sözlər : biomimetik, sensor, dəmir tetrafenilporfirin, katalaz, smart material
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı