ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFTLƏ ÇİRKLƏNMİŞ TORPAQLARIN BİOLOJI TƏMİZLƏNMƏSİ
E.R.Babayev

 

Məqalədə bitkilər və nefti parçalayan mikroorqanizm birliklərinin birgə təsirindən istifadə etməklə  Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş torpaqlarının fitoremediasiya sxemi təsvir olunmuşdur. Neft çirk­lənmələrinə tolerant olan bitkilərin rizosferasından neft məhsullarını parçalayan fəal ştamlar ayrılmış və seçilmişdir. Bitkilər və destruktor mikroorqanizmlər vasitəsilə fitoremediasiya proseslərini intensiv­ləşdirən əlavələr seçilmişdir.

 

Açar sözlər : neft çirklənməsi, rekultivasiya, mikroorqanizmlər, bioremediasiya, ştammlar, fitoremediasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı