ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SMEKTIT GILLƏRININ KRISTALLOKIMYƏVI XÜSUSIYYƏTLƏRI VƏ DEHIDRATLAŞMASI
N.Ə.Şirinzadə, D.M.Qənbərov, İ.N.Şirinzadə

 

Əsasən  montmorillanit, beydelit və nontronit minerallarının daxil olduğu Daş-Salahlı  smektit gillərinin  kation tərkibindən asılı olaraq kristallokimyəvi xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Bentonitlərin derivatoqrafik analiz üsulu  ilə dehidratlaşma prosesi öyrənilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı