ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Bi2Te3 MONOKRISTALLARININ (0001) SƏTHINDƏ BOR NANOSTRUKTURLARININ ƏMƏLƏ GƏLMƏSI
F.K.Ələsgərov, Ş.Ş.Qəhrəmanov, M.M.Əsədov

 

İstiqamətlənmiş kristallaşma üsulu ilə Bi2Te3<B> (0.01 küt.   %) monokristallarının (0001) səthində  laylar arasında nanaölçülü bor aşqar təbəqələrin yaranması elektron-mikroskopik və atom güclü mikroskop üsulları ilə təsdiq edilmişdir. Kristallaşma prosesində Bi2Te3<B> kristalın (0001) səthi istiqamətində laylar arasında bor aşqarının nanostrukturlarının yaranması müəyyən edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı