ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODIFIKASIYA OLUNMUŞ SEOLIT KATALIZATORU ILƏ TSIKLOHEKSANOLUN TSIKLOHEKSANONA KATALITIK OKSIDLƏŞDIRICI DEHIDROGENLƏŞMƏSI
Z.Ə.Şabanova

 Modifikasiya olunmuş seolit katalizatoru iştirakında 260–3700С temperaturda qaz fazada oksidkləşdirici dehidro­gen­ləşdirilməklə tsikloheksanol 90–99% konversiya və 96–98% selektivliklə tsikloheksanona oksidləşdirilmişdir. Reaksiyanın getməsinin kinetik qanunauyğunluqları öyrənilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-72-75

Açar sözlər : oksidləşdirici dehidrogenləşmə, tsikloheksanol, tsikloheksanon, modifikasiya olunmuş klonoptilolit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı