ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
LAYLI UZVİ KRİSTALLOHİDRATLARIN QEYRİ-ADİ NÖVLƏRİ
A.M.Banaru, E.S.Məmmədov

Yüksək miqdarda kristllaşma suyu olan molekulyar kristalhidratlarda sonsuz H2O https://akj.az. OH2 şəbəkələri və ya bu cür şəbəkələrin sonlu parçaları meydana gəlir. Tipik olaraq, şəbəkələr 5 və 6 tərəfli dövrləri (H2O)n ehtiva edir. 2009–2019-cu illərdə Cambridge Məlumat Bankına  daxil olan strukturlar arasında təbəqəli üzvi kristal hidratların tamamilə yeni topoloji növləri aşkar edilmiş və araşdırılmışdır. Aşkar edilmiş şəbəkələr Topoloji növlər bazasında yerləşdirilmişdir. Yeni şəbəkərin topoloji xüsusiyyətləri, xüsusilə də mümkün olan maksimum simmetriya, məlumat indeksləri, şəbəkələrin təpələr, kənarlar və üzlərə qörə keçidliyi təsvir edilmişdir

doi.org/10.32737/0005-2531-2021-2-29-36

 

Açar sözlər : kristallohidrat, topoloji, mürəkkəblik, H-rabitə, şəbəkə, klatrat, kristallik quruluş, rentqenquruluş analiz, molekulyar aqlomerat, simmetriya, Qahirə mozaikası, məlumatların analizi
Məqaləyə baxın