ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
REDAKSİYA HEYƏTİ

BAŞ REDAKTOR    akademik  DILQƏM TAĞIYEV,  AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun direktoru, AMEA vitse prezidenti, dtagiyev@rambler.ru, Bakı, Azərbaycan

Redaksiya heyəti

Akademik  Ağadadaş Əliyev, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Oksidləşdirici heterogen kataliz” şöbəsinin müdiri, agadadashaliyev@gmail.com, Bakı, Azərbaycan

k.e.d. Akif Əliyev, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Nanoelektrokimya və elektrokataliz” laboratoriyasının müdiri, chim.prob.tur@rambler.ru, Bakı, Azərbaycan

d-r Aleksander Malışev,  Qeyri-üzvi məhsullar kimyəvi maddələr üzrə menecer, Sasol Almaniya, GmbH Anckelmannsplatz 1 20537 Hamburg, Germany, alexander.malyschew@de.sasol.com  (Almaniya) 

k.e.d. Andrey Şevelkov, Moskva Dövlət Universitetinin İstiqamətli Qeyri-üzvi Sintez Laboratoriyası, Moskva Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi, Qeyri-üzvi kimya şöbəsinin müdiri, shev@inorg.chem.msu.ru  (Rusiya)

k.e.d. Arif Əfəndi, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, “Ekoloji  kataliz” laboratoriyasının müdiri, efendi-arif@mail.ru, Bakı, Azərbaycan

AMEA müxbir üzvü Bəxtiyar Məmmədov,  AMEA Polimer Materialları İnstitutunun direktotu, bazisaley@mail.ru,  Sumqayıt, Azərbaycan

AMEA müxbir üzvü Eldar Zeynalov,  AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Nanokarbon katalizatorları iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşmə” laboratoriyasının müdiri, elzey@mail.ru, Bakı, Azərbaycan

k.e.d. Etibar İsmayılov,   AMEA akad. Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, “Fiziki, fiziki-kimyəvi tədqiqatlar” şöbəsinin müdiri, etibar.ismailov@gmail.com, Bakı, Azərbaycan

akademik Əjdər Məcidov (baş redaktorun müavini), AMEA  akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Koordinasiya birləşmələri” şöbəsinin müdiri, ajdarmedjidov@gmail.com, Bakı, Azərbaycan

AMEA müxbir üzvü Hafiz Əlimərdanov, AMEA akad. Y.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, laboratoriya müdiri, hafiz_alimardanov@yahoo.com, Bakı, Azərbaycan

k.e.d. İxtiyar Bəxtiyarlı, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Keçid   elementlərinin xalkogenidləri” laboratoriyasının müdiri, ibbakhtiyarli@mail.ru, Bakı, Azərbaycan

AMEA müxbir üzvü Qüdrət Kəl­bə­liyev (baş redaktorun müavini), AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, ”Kimyəvi və ekoloji proseslərin modelləşdirilməsi və texnologiyası” şöbəsinin  müdiri,  kudret.kelbaliev@mail.ru,  Bakı, Azərbaycan

k.e.d. Leonid Kustov, N.D.Zelinski adına Üzvi Kimya İnstitutunun Çoxfunksiyalı katalizatorların tədqiqi və inkişafı laboratoriyasının müdiri, Kimya fakültəsinin ekoloji kimya laboratoriyasının müdiri M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti, lmk@general.chem.msu.ru  ;  lmk @ioc.ac.ru (Rusiya)

AMEA müxbir üzvü Məhəmməd Babanlı (baş redak­to­run müavini), AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Qeyri-üzvi funksional materiallar” şöbəsinin  müdiri,  babanly_mb@rambler.ru,  Bakı, Azərbaycan

prof. Mətin Balçı, Orta Şərq Texniki Universiteti, sənət və elmlər fakültəsi, mbalci@metu.edu.tr (Türkiyə)

k.e.d. Mirsəlim Əsədov, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Fiziki-kimyəvi texnologiyalar və onların modelləşdirilməsi” laboratoriyasının müdiri, mirasadov@gmail.com, Bakı, Azərbaycan

k.e.d. Nizami Zeynalov, akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnsitutu, “Nanostrukturlaşdırılmış  metal-polimer  katalizatorları” laboratoriyasının müdiri, zeynalovnizami@gmail.com, Bakı, Azərbaycan

k.e.n. Rəna Mirzəyeva (məsul katib), AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, “Elmi nəşrlər“ şöbəsinin müdiri, renaagayeva1952@gmail.com, Bakı, Azərbaycan

akademik Vaqif Abbasov, AMEA Y.Məmmədəliyev adına Neft-kimya Prosesləri İnstitutunun direktoru,  vagif_abbasov@hotmail.com, Bakı, Azərbaycan

akademik Vaqif Fərzəliyev, AMEA akad. A.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunun direktoru, aki05@mail.ru, Bakı, Azərbaycan

Redaksiya şurası

Prof. Jan-Klod Tedenak, Montpellier Universitetinin Professoru, 2 Place Eugène Bataillon, 34095, Montpellier Cedex 5, Jean-Claude Tedenac@univ-montp2.fr (Fransa)

prof. Nurbosın Canpeisov, Tohoku Universiteti, Tohokudai Kimya Bölməsi, nurbosun@m.tohoku.ac.jp  (Yaponiya)

prof. Saim Ozkar,  06800 Ankara Kimya Bölməsi, Orta Şərq Texniki Universiteti, sozkar@metu.edu.tr (Türkiyə) 

Rusiya EA müxbir üzvü Sergey Varfolomeyev,N.M.Emanuel adına Biokimyəvi Fizika İnstitutunun direktoru, M.V. Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsi Kimya Enzimologiyası şöbəsinin müdiri, sdvarf@sky.chph.ras.ru (Rusiya)

AMEA akademiki Tofiq Nağıyev, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, ”Koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləşmə reaksiyalari” şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzinin direktoru, tnagiev@azeurotel.com, Bakı, Azərbaycan

Rusiya EA müxbir üzvü Usein CemilevBaşqırdıstan Respublikası Elmlər Akademiyasının Neft Kimya və Kataliz İnstitutunun və Rusiya Elmlər Akademiyasının Ufa Elmi Mərkəzinin direktoru, presid@anrb.ru, presidium@ufaras.ruink@anbr.ru, (Rusiya)

Rusi­ya EA akademiki Valentin Parmon, Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir bölməsi, G.K.Boreskov adına Kataliz İnstitutunun elmi direktoru, parmon@catalysis.ru  (Rusiya)

Rusiya EA müxbir üzvü Vladimir LixolobovRusiya Elmlər Akademiyası Sibir şöbəsinin Omsk Elmi Mərkəzinin Rəyasət Heyətinin sədri, val@oscsbras.ru; val@ihcp.ru (Rusiya)

prof. Yan Andersson, Qeyri-üzvi və Analitik Kimya İnstitutu Westfälische Wilhelms-Universität Münster Corrensstrasse 30 D-48149 Münster, Germany, anderss@uni-muenster.de (Almaniya)

prof. Yevgeniy ÇulkovMateriallar Fizikası Bölməsi, Kimya Elmləri Fakültəsi, San Sebastián / Donostia, Bask ölkəsi, evguenivladimirovich.tchoulkov@ehu.es (İspaniya) 

Redaktor  Zoya Zaytseva, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, aparıcı elmi işçi, Bakı, Azərbaycan
Texniki redaktor Sevinc Səlimxanova, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, böyük laborant, Bakı, Azərbaycan
Kompüter dizaynı Natalya Boqatova, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, texnik, Bakı, Azərbaycan
Buraxılış redaktoru Hüseyn Fərəcov, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, aparıcı elmi işçi, Bakı, Azərbaycan
akj.az saytının redaktoru Natəvan Mirzəyeva, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, redaktor, Bakı, Azərbaycan
Tərcüməçi Solmaz Qurbanova, AMEA akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, tərcüməçi, Bakı, Azərbaycan
Rəssam Vüqar Əli, Muzey Mərkəzi, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutu, Bakı, Azərbaycan