ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SnS–PbBi2S4 SISTEMINDƏ KIMYƏVI QARŞILIQLI TƏSIRIN XARAKTERI
Ş.H.Мəmmədov, İ.B.Bəxtiyarlı, H.R.Qurbanov

 

İlk dəfə olaraq fiziki-kimyəvi analizin kompleks metodları ilə (DTA, RFA, MQA, sıxlığın və mikrobərkliyin təyini) SnS–PbBi2S4 sistemi komponentlərin geniş qatılıq intervalında tədqiq olunmuşdur. SnS–PbBi2S4 kvazibinar kəsiyinin hal diaqramı qurulmuş və müəyyən olunmuşdur ki, sistem evtektik tiplidir. evtektika nöqtəsinin koordinatları: 870 К temperaturda 25 mol%  SnS tərkiblidir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı